Địa chỉ

Số 11A Hồng Hà, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Email

trongthang1607@gmail.com

SDT

093 811 1904

fb